Hyresgäster


Astma- och Allergiföreningen Linköping

Öppettider: 
Enligt överenskommelse
E-post: 
astma-allergi@fontanen.org
Hemsida:
www.astmaoallergi.se

Vi i Linköping arbetar för att människor med allergiska sjukdomar ska kunna fungera som likvärdiga medlemmar i smahället.Bröstcancerföreningen Moa-Lina i Östergötland

Kontaktperson:
Ulla-Karin Svensson
Telefon: 070-319 21 48
E-post: ordf@moa-lina.se
Hemsida: www.moa-lina.se

Moa-Lina finns för att ge bröstcancerdrabbade både stöd, tröst och information.

DHR Östergötland

Öppettider: mån-fre 8.00-14.00
Telefon: 013-14 88 58
E-post: 
dhrostergotland@fontanen.org
Hemsida: www.dhr.se

DHR grundar sitt arbete på alla människors lika värde. Målet är full delaktighet och jämlikhet. Epilepsiföreningen Linköping

Telefon: 070-499 28 42
E-post: markusthor@gmail.com

Vår uppgift är att på olika sätt ha kurser, studiecirklar mm. - ge information till våra medlemmar om epilepsi och epilepsirehabilitering

Telefon: 013-13 36 53
E-post: 
linkoping@forening.hrf.se
Hemsida: www.hrf.se
Öppettider: 10.00-12.00 Sommarstängt v. 23-36. Övriga tider telefonsvararen.

Vi hjälper till att främja taluppfattbarhet och informera om hörsel och hörselteknik, kontroll av hörselslingor. Vi arrangerar temakvällar/- träffar och studiebesök.

Öppettider: mån-tors 08.00-16.30
fre 08.00-14.00
Telefon: 013-12 30 60
E-post: 
info@funktionsratt-ostergotland.se
Hemsida: 
www.funktionsratt-ostergotland.se

Funktionsrätt Östergötlands uppdrag är: ”Att arbeta för ett samhälle där en funktionsnedsättning eller en kronisk sjukdom inte är ett hinder för att leva ett bra liv.”Öppettider: mån-tors 08.00-15.00
(lunchstängt 12.00-13.00)
Fre: 08.00-12.00
Telefon: 013-13 39 79
E-post: kansli@lhif.se
Hemsida: www.lhif.se

Vår målsättning är att erbjuda träning till alla oavsett funktionsnedsättning, ålder, kön eller vilken nivå man önskar idrotta på.

Öppettider: Enligt överenskommelse
Telefon: 013-10 11 32
E-post: 
linkoping@neuroforbundet.se
Hemsida: 
www.neuroforbundet.se

Vår uppgift är att ge stöd och företräda människor med neurologiska diagnoser och sjukdomstillstånd samt närstående.PRO Samorganisation

Öppettider: mån-fre 09.00-12.00
Telefon: 013-10 41 11
E-post: prosam@fontanen.org
Hemsida: www.pro.se

Tillsammans ser vi till så att livet som pensionär blir bättre och roligare.
Psoriasisförbundet Östergötland

Öppettider: 
Enligt överenskommelse
Kontaktperson: Arne Schöön
Telefon: 070-340 40 72
E-post: schoon.arne@gmail.com

Föreningens syfte är bla. att ekonomiskt stödja forskningen om psorisasis och att tillvarata psoriatikernas medicinska och sociala intressen i samhället.


Reumatikerföreningen

Öppettider:
mån-tors 10.00-12.00
Telefon: 013-13 21 75
E-post: 
reumatikerforeningen@fontanen.org
Hemsida: 
linkoping.reumatikerforbundet.org

Föreningens mål är ett samhälle som ger reumatiker full delaktighet och jämlikhet inom alla områden med goda levnadsförhållanden och hög livskvalitet.

Röda Korset Linköpingskretsen

Telefon: 013-13 14 40
E-post: rklink@fontanen.org

Röda Korset finns i nästan alla jordens länder. Arbetet ser olika ut i vår kommun och ute i världen, men vårt uppdrag är alltid detsamma oavsett var vi befinner oss: vi ska förhindra och lindra mänskligt lidande, var det än uppstår och vem som än drabbas.


Strokeföreningen

Telefon: 
072-745 29 15
E-post: 
styrelsen@strokelinkoping.se
Hemsida: www.strokelinkoping.se

Vi i Strokeföreningen har haft Stroke eller är närstående. Vi är intresserade av att träffa likasinnade för att få mer livskvalitet i vår vardag. 


Östergötlands dövas förening

E-post: 

odl.linkoping@fontanen.org

Östergötlands dövas förening jobbar för teckenspråket, det är av central betydelse i all vår verksamhet, för gemenskap, självkänsla och kulturella identitet. Behovet av teckenspråk i livets alla skeden går som en ledstjärna och röd tråd genom vår verksamhet.


Astma- och Allergiföreningen Östergötland

Öppettider: 
Enligt överenskommelse med föreningens ombudsman Sara Hjalmarsson via telefon eller e-post.
Telefon: 
013-10 34 82
E-post: 
astma-allergi.ost@fontanen.org
Hemsida:
www.astmaoallergi.se

Astma- och Allergiföreningen i Östergötland arbetar för att människor med allergiska sjukdomar ska kunna fungera som likvärdiga medlemmar i smahället.Celiakiföreningen i Östergötland

Öppettider: Tors 09.00-14.00
Övrig tid telefonsvarare
Telefon: 070-669 12 57
E-post: celiaki@fontanen.org
Hemsida: www.celiaki.se

Målet är att alla personer med diagnoserna celiaki (glutenintolerans), laktosintolerans samt mjölk- och sojaproteinallergi  ska kunna må bra

Diabetesföreningen Linköping

Telefon: 013-13 76 72
E-post: diabetesforeningen@fontanen.org
Hemsida: www.diabetes.se

Vi är en intresseorganisation som arbetar för bättre medicinska, sociala och ekonomiska villkor för människor med diabetes. 
Mycket har förbättrats för människor med diabetes på senare år men det återstår en hel del att göra.


Föreningen för utvecklingsstörda barn, ungdomar och vuxna Linköping

Öppettider:
 
Måndag - torsdag 13.00 - 15.00
Telefon: 013-13 21 27
E-post: 
fub-linkoping@fontanen.org
Hemsida: www.fub.se

FUB arbetar för att perosner med utvecklingsstörning ska kunna leva ett gott liv. 

Hemsida: www.hrf.se
E-post:
hrf.ostergotland@gmail.com

Distriktet anordnar träffar och föreläsningar för de olika intressegrupperna och du som medlem har stor möjlighet att påverka innehållet. Kontakta oss gärna med önskemål! 
ILCO,
Tarm- uro och stamförbundet


Obemannat på kansliet!
Kontaktperson/Ordförande: 
Matts Järgården
Telefon: 0494-100 61
E-post: matts@jargarden.se
Hemsida: www.ilco.nu

ILCO ger personligt stöd genom besök och kontakter för nyopererade och sina medlemmar.
Telefon: 013-10 44 80, 070-601 00 13
E-post: mattias@ohif.se
Hemsida: www.parasport.se

Parasport Östergötland vill, i samverkan med föreningarna, skapa möjligheter för personer med funktionsnedsättning att bedriva idrott både som motion och på elitnivå.
E-post: 
ostergotland@magotarm.se
Hemsida: www.magotarm.se
Facebook: www.facebook.com/magotarm.ostergotland

Föreningen verkar för att personer med mag-tarmsjukdomar ska kunna leva ett bra liv och få den hjälp och det stöd man behöver på grund av sin sjukdom.


Telefon: 013-12 79 89
Öppettider: mån-ons 08.00-14.00
E-post: 
rtp.linkoping@fontanen.org
Hemsida: www.rtp.se

Personskadeförbundet RTP är en medborgarrättsorganisation. Vi strävar efter att våra medlemmar ska ses som medborgare istället för patienter, och ha samma rättigheter och samma skyldigheter som alla andra i samhället.


PRO Östergötland

Öppettider: mån-tors 09.00-14.00,
Lunchstängt: 12.00 -13.00
Fre: 09.00 - 12.00
Telefon: 013-10 63 45
E-post: info@ostergotland.pro.se
Hemsida: www.pro.se

Tillsammans ser vi till så att livet som pensionär blir bättre och roligare.

Öppettider: Enligt överenskommelse
Telefon: 013-10 10 13
E-post: ostergotland@rbu.se
Hemsida: www.rbu.se

På RBU arbetar vi för ett rättvist samhälle där varje barn ska kunna uppnå sin fulla potential. Vi arbetar helt enkelt för rätten att varje individ ska kunna maximera sitt liv. Inte förrän det målet har uppnåtts kommer vi att känna oss nöjda.
HjärtLung Linköping

Telefon: 013-12 44 40
E-post:
info@linkoping.hjart-lung.se
Öppettider: 
Enligt överenskommelse, tala in på telefonsvararen

Föreningen arbetar för att hjärt- och lungsjuka ska få en bra sjukvård och rehabilitering samt att förbättra livsvillkoren för denna grupp.

SPF Linköpingskretsen

Kontaktperson: Dan Ekenstierna 
Telefon: 013-15 04 01
Telefon kontor: 013 - 12 31 92
E-post: 
dan.ekenstierna@telia.com
Hemsida: www.spf.se

I Linköping har vi tio lokala föreningar, varav några har en geografisk anknytning.
Föreningarna erbjuder ett omväxlande program i form av föredrag, musikunderhållning, resor och studiecirklar.


Strokeföreningen Östergötland

Öppettider: 
Enligt överenskommelse, gemensamt kansli med lokala föreningen
Telefon: 072-745 29 11 (telefonsvarare)
E-post: 
stroke.ostergotland@fontanen.org
Hemsida: 
www.strokeostergotland.se

Vi i Strokeföreningen har haft Stroke eller är närstående. Vi är intresserade av att träffa likasinnade för att få mer livskvalitet i vår vardag. 

Attention Östergötland

Öppettider: 
Enligt överenskommelse
E-post:
info@attention-linkoping.se
Hemsida: 
www.attention-linkoping.se

Attention är en förening som jobbar för personer med NPF, Neuropsykisatriska Funktionsnedsättningar, samt anhöriga till dessa och yrkesverksamma inom området.


DHR Linköping

Telefon: 013-14 88 99
Hemsida:
www.dhr.se
E-post: 
dhr.linkoping.avd@fontanen.org

DHR grundar sitt arbete på alla människors lika värde. Målet är full delaktighet och jämlikhet. Epilepsiföreningen i Östergötland

Kontaktperson: Oe Olsson
Telefon: 070-549 95 24
E-post: oeolsson@oultlook.com
Hemsida: www.epilepsi.se

Epilepsiförbundet är en ideell intresseorganisation som verkar för bättre livskvalitet för personer med epilepsi och deras anhöriga. 
Vi ger information, råd och stöd till den som möter epilepsi i sin familj, i skolan, på sitt arbete eller på annat sätt.Öppettider:
mån: 10.00-12.00
tis: 10.00-12.00 
Ons: 10.00-12.00
Telefon: 013-14 67 77
E-post: kansli@seniorerna.se
Hemsida: www.seniorerna.se

Förening Seniorerna vill verka för gemenskap och aktiviteter för framförallt äldre, skapa samverkan mellan människor och för en meningsfull fritid.

Telefon: 013-12 29 88
HSO kontakten: 013-12 30 88
Fax: 013-10 17 91
Hemsida: www.hso-linkoping.se
E-post: info@hso-linkoping.se

HSO är ett samarbetsorgan för ett flertal handikappföreningar. 
Vår uppgift är att verka för att gemensamma och övergripande
tillgänglighetsfrågor tas tillvara inom Linköpings kommun.


Linköpings dövas förening

E-post: 
linkopingsdf@fontanen.org

Linköpings dövas förening jobbar för teckenspråket, det är av central betydelse i all vår verksamhet, för gemenskap, självkänsla och kulturella identitet. Behovet av teckenspråk i livets alla skeden går som en ledstjärna och röd tråd genom vår verksamhet.Telefon: 076-149 97 15
E-post: info@novahuset.com
Hemsida: www.novahuset.com

Novahuset är en ideell förening som erbjuder stöd och rådgivning till personer som har blivit utsatta för någon form av sexuellt övergrepp online som offline. Även anhöriga är välkomna att höra av sig till oss. Vi vänder oss också till dig som har tankar och funderingar kring dessa frågor.


Telefon: 013-10 15 71
Öppettider: Kontakttelefon dygnet runt
Hemsida: www.pcfost.se

PCF Öst verkar för ökad kunskap om prostatacancer och bedriver stödverksamhet för drabbade och närstående samt väcker opinion för en bättre vård som ska bidra till högre livskvalitet.
Psoriasisföreningen i Linköping

Telefon: 072-330 32 99
E-post: 
pso.linkoping@fontanen.org
Hemsida: 
www.psoriasisforbundet.se
Öppettider: mån och ons 13.00-18.00 fre 12.00-17.00

PSO bedriver en egen behandlingsanläggning med UVB-ljus och bad. 


Reumatikerdistriktet

Öppettider: mån-fre 08.30-13.00
Telefon/fax: 013-12 68 55
E-post: 
reumatikerdistriktet.ostergotland@fontanen.org
Hemsida: 
ostergotland.reumatikerforbundet.org

Förbundets mål är ett samhälle som ger reumatiker full delaktighet och jämlikhet inom alla områden med goda levnadsförhållanden och hög livskvalitet.
HjärtLung Östergötland

Telefon: 013-12 09 06
E-post: 
info@ostergotlandslan.hjart-lung.se
Hemsida: www.hjart-lung.se​​​​​​​

Föreningen arbetar för att hjärt- och lungsjuka ska få en bra sjukvård och rehabilitering samt att förbättra livsvillkoren för denna grupp.

SPF Trygghetsringningen

Öppettider: Ring före 12.00 (om du är ansluten, 013-13 66 33) 
Telefon: 013-15 60 15 eller 0705-74 53 95 Gerard von Wachenfelt

Trygghetsringningen är ett kostnadsfritt projekt för pensionärer och ensamstående i Linköping. 
Denna kontaktservice fungerar varje dag, vardag som helgdag, året om.
Öppettider: Enligt överenskommelse
Telefon: 013-10 51 09
E-post: srf@fontanen.org
Hemsida: 
www.srfost.nu

SRF är en intresseorganisation av synskadade, både blinda och synsvaga. Vi har som mål att skapa social gemenskap och stödja varandra, så att vi kan leva ett aktivt och självständigt liv.

Östergötlands Stamningsförening

Kontaktperson: Kaj Persson
Telefon: 070-514 39 21
E-post: info@stammardu.org
Hemsida: www.stammardu.org

Viktiga frågor som föreningen jobbar med/för, är att påverka utbildning av logopeder, talpedagoger och speciallärare och att förbättra behandlingsutbudet för stammande barn, ungdomar och vuxna.