covid 19 rutiner


En ren och fin arbetsplats ger alltid ett gott intryck och bidrar till en behaglig arbetsmiljö, men just nu är renligheten särskilt viktig för att också minska smittspridningen och skapa trygghet. Coronaviruset kan nämligen länge på vissa ytor, och om dina händer kommer i kontakt med virus via en yta kan du ha oturen att bli smittad om du t.ex. sedan vidrör ditt ansikte.

Undersökningar har visat att viruset kan leva i upp till tre timmar i luften, fyra timmar på koppar, ett dygn på papper och hela tre dygn på plast och rostfritt stål, det är därför viktigt att beakta vissa förhållningsregler för att förhindra smittspridning.

Som tur är kan vi göra mycket själva för att minska risken i form av noggrann rengöring och förnuftigt agerande, så att vi kan gå till jobbet med ro i sinnet, och att våra besökare känner sig trygga.

Hur ofta ska jag göra rent – och var börjar jag?
Regelbunden rengöring är A och O i kampen mot virus och smittspridning, och då räcker det tyvärr inte att göra rent som man brukar. Det är nu nödvändigt med extra rengöring, gärna flera gånger om dagen, för att få bukt med de virus som kan ha hamnat på en yta under arbetsdagen, då det annars kan sprida smitta bland dig och dina kollegor.
 

Fontänen har självklart utökat städningen och desinfektionen av kontaktytorna extra mycket nu för att vi tillsammans ska kunna känna oss säkrare på arbetet / lokalerna - men alla måste göra sitt för att vi ska övervinna denna pandemi som vi just befinner oss i.


Dessa är några av de ytor som vi dagligen städar extra mycket och desinficerar. De medel vi använder är extra långtidsverkande - men tag gärna för vana att tex trycka på knappar med en knoge eller annat än ditt finger. 
 • Handtag och andra greppytor
 • Vattenkranar
 • Spolknappen på toaletten
 • Bordsskivor
 • Stolar och armstöd
 • Ytor som är i kontakt med mat
 • Skrivare - Pekskärmar
 • Hissknappar
 • Lampbrytare
 • Fjärrkontroller
 • Kaffemaskiner och vattenstationer
 • Vi ser även till att vädra mer mellan grupper i våra lokaler

 I varje entré, fikarum och toaletter finns det även handsprit att tillgå - men kom ihåg att tvål och vatten är nummer ett och sedan är handspriten ännu en hjälp att tillgå.