covid 19 rutiner


En ren och fin arbetsplats ger alltid ett gott intryck och bidrar till en behaglig arbetsmiljö, men just nu är renligheten särskilt viktig för att också minska smittspridningen och skapa trygghet. Coronaviruset kan nämligen länge på vissa ytor, och om dina händer kommer i kontakt med virus via en yta kan du ha oturen att bli smittad om du t.ex. sedan vidrör ditt ansikte.

Undersökningar har visat att viruset kan leva i upp till tre timmar i luften, fyra timmar på koppar, ett dygn på papper och hela tre dygn på plast och rostfritt stål, det är därför viktigt att beakta vissa förhållningsregler för att förhindra smittspridning.

Som tur är kan vi göra mycket själva för att minska risken i form av noggrann rengöring och förnuftigt agerande, så att vi kan gå till jobbet med ro i sinnet, och att våra besökare känner sig trygga.

Hur ofta ska jag göra rent – och var börjar jag?
Regelbunden rengöring är A och O i kampen mot virus och smittspridning, och då räcker det tyvärr inte att göra rent som man brukar. Det är nu nödvändigt med extra rengöring, gärna flera gånger om dagen, för att få bukt med de virus som kan ha hamnat på en yta under arbetsdagen, då det annars kan sprida smitta bland dig och dina kollegor.
 

Fontänen har självklart utökat städningen och desinfektionen av kontaktytorna extra mycket nu för att vi tillsammans ska kunna känna oss säkrare på arbetet / lokalerna - men alla måste göra sitt för att vi ska övervinna denna pandemi som vi just befinner oss i.


Dessa är några av de ytor som vi dagligen städar extra mycket och desinficerar. De medel vi använder är extra långtidsverkande - men tag gärna för vana att tex trycka på knappar med en knoge eller annat än ditt finger. 
 • Handtag och andra greppytor
 • Vattenkranar
 • Spolknappen på toaletten
 • Bordsskivor
 • Stolar och armstöd
 • Ytor som är i kontakt med mat
 • Skrivare - Pekskärmar
 • Hissknappar
 • Lampbrytare
 • Fjärrkontroller
 • Kaffemaskiner och vattenstationer
 • Vi ser även till att vädra mer mellan grupper i våra lokaler

 I varje entré, fikarum och toaletter finns det även handsprit att tillgå - men kom ihåg att tvål och vatten är nummer ett och sedan är handspriten ännu en hjälp att tillgå.

symtom

Covid-19 påverkar olika människor på olika sätt. De flesta som smittas utvecklar lindriga till medelsvåra sjukdomssymptom och återhämtar sig utan att behöva sjukhusvård.

De vanligaste symptomen:

 • feber
 • torrhosta
 • trötthet

Mindre vanliga symptom:

 • muskel- och ledvärk
 • halsont
 • diarré
 • ögoninflammation
 • huvudvärk
 • nedsatt lukt- och smaksinne
 • hudbesvär som utslag eller missfärgade fingrar och tår

förebygg

Skydda dig själv och andra genom att informera dig och vidta lämpliga skyddsåtgärder. Följ råd från lokala hälso- och sjukvårdsmyndigheter.


Så här förhindrar du spridning:

 • Tvätta händerna ofta. Använd tvål och vatten eller handsprit.
 • Håll säkert avstånd till andra som hostar eller nyser.
 • Använd munskydd när det inte går att hålla fysiskt avstånd.
 • Rör inte vid ögon, näsa eller mun.
 • Håll för näsan och munnen med armbågsvecket eller en näsduk när du hostar eller nyser.
 • Stanna hemma om du känner dig sjuk.
 • Uppsök sjukvård om du har feber, hosta och svårt att andas.

behandling

Hittills finns inga vaccin eller läkemedel mot covid-19. Olika behandlingar håller på att tas fram och kommer att testas i kliniska prövningar. Världshälsoorganisationen

Egenvård
Om du känner dig sjuk ska du vila, dricka mycket vätska och äta näringsrik kost. Vistas inte i samma rum som övriga familjemedlemmar och använd om möjligt ett eget badrum. Rengör och desinficera ytor du vidrör ofta.

Alla i hemmet bör försöka leva hälsosamt. Ät näringsrik mat, sov mycket, håll dig aktiv och prata med nära och kära via telefon eller internet. Håll fasta rutiner så långt det är möjligt.

Det är helt normalt att vara ledsen, stressad och känna sig förvirrad under en kris. Det kan hjälpa att prata med personer du litar på, som familj och vänner. Prata med sjukvårdspersonal eller en terapeut om det känns ohanterbart.