historik

Fontänens historia börjar på sätt och vis redan den 1 oktober 1915 när Brandstationen på Västra vägen invigdes. Det var detta år som brandkåren i Linköping fick sina första automobiler och kunde, efter en flerårig väntan, flytta in i de nybyggda moderna lokaler som uppförts för deras räkning på Västra vägen. Själva brandstationen inrymdes i huskroppen som vetter mot Västra vägen. Här fanns vagnhallen, från början utrustad med både hästvagnar och automobiler, telefonväxeln, snickeriet, smedjan, logement för soldaterna m.m.

Byggnaden mot Storgatan bestod av lägenheter för brandchefen (sju rum och kök) och de andra fast boende på stationen. Denna byggnad förbinds med brandstationen via en överbyggnad på våning 2. Den tredje byggnaden innehöll gymnastiksal och garage och uppfördes senare, först på 1940-talet.

Statistik visar att brandkåren år 1915 ryckte ut totalt fjorton gånger. Det var vid denna tid inte heller ovanligt att byggnaderna hade hunnit brinna ned helt och hållet innan brandkåren kommit på plats och kunnat påbörja släckningsarbetet, vilket på vintrarna dessutom innebar att man ibland var tvungen att tina upp vattenledningarna för att få fram vatten att släcka branden.

Den gemene brandsoldaten som 1915 flyttade in på brandstationen hade en årslön på ca 1 200 kr, samt fri bostad och värme. Brandkåren disponerade dessutom ett antal odlingslotter belägna på grönområdet mittemot brandstationen (där Länsstyrelsen idag har sina lokaler) där de anställda hade möjlighet att odla förnödenheter till sina hushåll.

På 1970-talet fann brandkåren lokalerna på Västra vägen för trånga och omoderna, vilket ledde till att man 1977 flyttade till den nya stationen belägen vid Stångebro. Nu uppkom frågan om vad de gamla lokalerna skulle användas till.

Kommunalfullmäktigeledamoten Per-Erik Utter skrev 1976 en motion till kommunstyrelsen och påtalat behovet av ett särskilt föreningshus för handikapp– och pensionärsföreningarna.

Efter år av uppvaktningar, utredningar och beslut stod det 1983 klart att föreningarna fick disponera två av de tre huskropparna. Hösten 1983 flyttade de första föreningarna in och i början av 1984 så fannns det 12 föreningar och verksamheten var officiellt igång.

Sedan 1994 drivs föreningshuset av den ideella ”hyresgästföreningen” Fontänen som fått i uppdrag av Linköpings Kommun att fortsätta driften och utvecklingen av Fontänen. Sedan 1997 disponerar vi även den tredje huskroppen och antalet föreningar har fram till idag vuxit till över 50 stycken!