nyheter

2018

Alla "nyheter" som är kalenderstyrda - då vi vet datum - hamnar i kalendern, inte i detta flöde som du läser just nu. 

Nu vet vi äntligen vad som ska renoveras och inte i sommar. Renoveringen av lokalerna i hus C (gymnastik, datasal och några konferensrum) får vänta en tid. I sommar kommer dock vagnhallen att renoveras och byggas om, mer exakt så blir det nytt golv, pentryrenovering, ny hörselslinga, ny scen med mera ;)

11 juni river vi ut allt ur lokalen och i slutet av augusti ska vi kunna vara igång igen, det blir några veckor in i september som all belysning etc utbytt, men ni kan använda lokalen från och med höstsäsongen!

Hipp hipp hurra, nu ska den gamla hissen i hus B äntligen bytas ut och detta med besked, allt byts ifrån teknik, korg och motorer.

Vi kommer att få en bredare hisskorg och även något längre. Bättre ljus och tillgängligheten med både tal och taktila knappar ska säkerställa tillgängligheten. 

Veckorna 14 och 15 (efter påsk) 3 - 13 april är arbetet beräknat att pågå. plan 2 kommer man fortfarande åt via hissen i hus A, dock finns det dessa veckor ingen hiss till plan 3 i hus B.

Nytt år och nya möjligheter till fantastiska möten och aktiviteter. Vi kommer snart med lite nyheter.

Vår renovering av huset fortskrider och de närmaste 2 veckorna har vi tvingats ställa upp ännu en container så fn har vi tyvvärr 4 parkeringar till avstängda, dock endast dessa två veckor.