nyheter

2018 > 11

Alla "nyheter" som är kalenderstyrda - då vi vet datum - hamnar i kalendern, inte i detta flöde som du läser just nu. 

Fredag den 9 november kommer våning 2 och 3 i hus A vara strömlöst pga byte av EL-undercentraler. Arbetet beräknas vara klart under förmiddagen, men vi kan inte garantera detta.