H y r e s g ä s t e r


Astma- och Allergiföreningen 
Linköping


 

Öppettider: 
Enligt överenskommelse
Telefon:
013-10 34 82
E-post:
astma-allergi@fontanen.org
Hemsida: 
www.astmaoallergi.se
 

Vi i Linköping arbetar för att människor med allergiska sjukdomar ska kunna fungera som likvärdiga medlemmar i samhället. 

Astma- och Allergiföreningen 
Östergötland
Öppettider: 
Enligt överenskommelse med föreningens ombudsman Sara Hjalmarsson via telefon eller e-post.

Telefon: 
013-10 34 82
E-post: 
astma-allergi.ost@fontanen.org
Hemsida: 
www.astmaoallergi.se

Astma- och Allergiföreningen i Östergötland arbetar för att människor med allergiska sjukdomar ska kunna fungera som likvärdiga medlemmar i samhället.

Attention LinköpingÖppettider: 
Enligt överenskommelse
E-post: 
info@linkoping.attention.se
Hemsida: 

Attention är en förening som jobbar för personer med NPF, Neuropsykisatriska Funktionsnedsättningar, samt anhöriga till dessa och yrkesverksamma inom området.

Bröstcancerföreningen
Moa-Lina i Östergötland


Kontaktperson: 
Ulla-Karin Svensson
Telefon: 
070-319 21 48
E-post:
moa-lina@fontanen.org
Hemsida: 
www.moa-lina.se

Ingen ska vara ensam i sin utredning om eventuell bröstcancer, behandlingar av bröstcancer och i efterföljande rehabilitering och tiden därefter. Moa-Lina finns för att ge bröstcancerdrabbade både stöd, tröst och information.

Celiakiföreningen Östergötland


Öppettider: 
Se aktuella tider på vår sajt
Telefon: 
070-669 12 57
E-post: 
celiaki@fontanen.org
Hemsida:
www.celiaki.se/foreningar/ostergotlands-lan

Målet är att alla personer med diagnoserna celiaki (glutenintolerans), laktosintolerans samt mjölk- och sojaproteinallergi  ska kunna må bra

DHR Linköping

Telefon:
013-14 88 99, 013-14 88 58
E-post: 
dhr.linkoping.avd@fontanen.org
Hemsida:
www.dhr.se/linkoping

DHR grundar sitt arbete på alla människors lika värde. Målet är full delaktighet och jämlikhet.

DHR Östergötland

Öppettider:

mån-fre 8.00-14.00
Telefon:
013-14 88 58
E-post: 
dhrostergotland@fontanen.org
Hemsida:
www.dhr.se/ostergotland

DHR grundar sitt arbete på alla människors lika värde. Målet är full delaktighet och jämlikhet. 

Diabetesföreningen Linköping

Telefon:
013-13 76 72
E-post: 
diabetesforeningen@fontanen.org
Hemsida:
www.diabetes.se

Vi är en intresseorganisation som arbetar för bättre medicinska, sociala och ekonomiska villkor för människor med diabetes. 
Mycket har förbättrats för människor med diabetes på senare år men det återstår en hel del att göra.

Föreningen för utvecklingsstörda barn, ungdomar och vuxna Linköping

Öppettider: 
Enligt överenskommelse
Telefon: 013-13 21 27
E-post: 
fub-linkoping@fontanen.org
Hemsida:
www.fub.se

FUB arbetar för att personer med utvecklingsstörning ska kunna leva ett gott liv. 


Funktionsrätt Linköping


Öppettider:
Mån-tors: 09.00 - 13.00, övrig tid tala in på telefonsvararen
Telefon:
013-12 29 88
FR-kontakten:
013-12 30 88
Hemsida:
www.funktionsratt-linkoping.se
E-post:
info@funktionsratt-linkoping.se

Funktionsrätt Linköping är ett samarbetsorgan för ett flertal handikappföreningar. 
Vår uppgift är att verka för att gemensamma och övergripande
tillgänglighetsfrågor tas tillvara inom Linköpings kommun.

Funktionsrätt Östergötland

Öppettider:
Mån-tors 08.00-16.00
fre 08.00-13.00
Telefon:
013-12 30 60
E-post: 
info@funktionsratt-ostergotland.se
Hemsida:
www.funktionsratt-ostergotland.se

Funktionsrätt Östergötlands uppdrag är: ”Att arbeta för ett samhälle där en funktionsnedsättning eller en kronisk sjukdom inte är ett hinder för att leva ett bra liv.”

HRF Linköping

Öppettider:
Helgfria måndagar 10.00-12.00 jan-maj och sep.-dec. OBS ojämna vecko
Telefon:
013-13 36 53
E-post:
linkoping@forening.hrf.se
Hemsida:
​​​​​​​www.hrf.se/linkoping​​​​​​​

Vi hjälper till att främja taluppfattbarhet och informera om hörsel och hörselteknik, kontroll av hörselslingor. Vi arrangerar temakvällar/- träffar och studiebesök.

HRF Östergötland

E-post:

hrf.ostergotland@gmail.com
Hemsida:
www.hrf.se

Distriktet anordnar träffar och föreläsningar för de olika intressegrupperna och du som medlem har stor möjlighet att påverka innehållet. Kontakta oss gärna med önskemål! 

Hjärt- och lungsjukasförening i Linköping

Öppettider:
Enligt överenskommelse, tala in på telefonsvararen
Telefon:
013-12 44 40
E-post:
info@linkoping.hjart-lung.se
Hemsida:
www.hjart-lung.se/linkoping

Föreningen arbetar för att hjärt- och lungsjuka ska få en bra sjukvård och rehabilitering samt att förbättra livsvillkoren för denna grupp.

Hjärt- och lungsjukasförening i Östergötland

E-post:
info@ostergotlandslan.hjart-lung.se
Hemsida:
www.hjart-lung.se/ostergotland

Föreningen arbetar för att hjärt- och lungsjuka ska få en bra sjukvård och rehabilitering samt att förbättra livsvillkoren för denna grupp.

IFS Trappan
Intresseföreningen för scizofreni och andra psykotiska tillstånd

Telefon:
013-14 24 19
E-post:
info@ifslinkoping.se
Hemsida:
www.ifslinkoping.se

IFS föreningar har bildats på många orter i landet för att stödja de drabbade och deras närstående.
Föreningens målsättning är att verka bl a. för:
- Att stödja anhöriga.
- Att värna om de drabbades inflytande i samhället.
- Att sprida förståelse och respekt för personer med psykisk funktionsnedsättning genom ökad infornation.

ILCO, 
Tarm- uro och stamförbundet


Obemannat på kansliet!
Kontaktperson/Ordförande:
 
Matts Järgården
Telefon:
0494-100 61
E-post:
matts@jargarden.se
Hemsida:
www.ilco.nu/ostergotland

ILCO ger personligt stöd genom besök och kontakter för nyopererade och sina medlemmar.

Linköpings dövas förening

Öppettider: 
Onsdagar 18.00-20.00
E-post:
linkopingsdf@fontanen.org
Hemsida:
www.linköpingsdovasforening.se
 

Linköpings parasportföreningVi är ofta ute "på fältet" så boka gärna en tid om du vill träffa oss!

Öppettider:
Mån-tors 08.00-15.00
(lunchstängt 12.00-13.00)
Fre: 08.00-12.00
Telefon:
013-13 39 79
E-post:
info@linkopingsparasport.se
Hemsida:
www.linkopingsparasport.se

Vår målsättning är att erbjuda träning till alla oavsett funktionsnedsättning, ålder, kön eller vilken nivå man önskar idrotta på.

Parasport Östergötland

Telefon:
013-10 44 80, 072-512 37 57
E-post:
ohif@ohif.se
Hemsida:
www.parasport.se

Parasport Östergötland vill, i samverkan med föreningarna, skapa möjligheter för personer med funktionsnedsättning att bedriva idrott både som motion och på elitnivå.

Lions Club Linköping Valla
Kontaktperson:
Per Krantz
Telefon:
070-288 50 17
E-post:
perkrantz@telia.com
Hemsida:
www.lions.se

Syfte är att hjälpa till där hjälp behövs lokalt, nationellt och internationellt.


Magtarmföreningen Östergötland
Telefon:
076-112 82 28
E-post:
ostergotland@magotarm.se
Hemsida:
www.magotarm.se/ostergotland
Facebook:
www.facebook.com/magotarm.ostergotland

Föreningen verkar för att personer med mag-tarmsjukdomar ska kunna leva ett bra liv och få den hjälp och det stöd man behöver på grund av sin sjukdom.

Neuroförbundet i Linköping

Öppettider:
Enligt överenskommelse
Telefon:
013-10 11 32
E-post:
linkoping@neuroforbundet.se
Hemsida:
www.neuroforbundet.se/linkoping

Vår uppgift är att ge stöd och företräda människor med neurologiska diagnoser och sjukdomstillstånd samt närstående.

Novahuset

Öppettider:
Enligt överenskommelse
Telefon:
076-149 97 15
Telefon vardagar 08.00 – 17.00 samt vid event:
E-post:
info@novahuset.com
Hemsida:
www.novahuset.com

Föreningen mot sexuellt våld.
I oktober 2008 blev idén att starta den ideella föreningen Novahuset.
”Nova”, ny stjärna, är för oss en symbol för hopp och en ny början. Vem som helst kan bli utsatt för sexuella övergrepp, och därför är det för oss en självklarhet att kunna erbjudastöd till dig, vem du än är.
Vi erbjuder även stöd och råd till dig som är anhörig.

Prostatacancerföreningen i Östergötland

Öppettider:
Kontakttelefon dygnet runt
Telefon:
013-10 15 71
E-post:
info@pcfost.se
Hemsida:
www.pcfost.se

PCF Öst verkar för ökad kunskap om prostatacancer och bedriver stödverksamhet för drabbade och närstående samt väcker opinion för en bättre vård som ska bidra till högre livskvalitet.

RTP Personskadeförbundet i Linköping

Öppettider:
Enligt överenskommelse
Telefon:
013-12 79 86
E-post:
rtp.linkoping@fontanen.org
Hemsida:
www.rtp.se

Personskadeförbundet RTP är en medborgarrättsorganisation. Vi strävar efter att våra medlemmar ska ses som medborgare istället för patienter, och ha samma rättigheter och samma skyldigheter som alla andra i samhället.

RTP Personskadeförbundet i Östergötland

Öppettider:
Enligt överenskommelse
Telefon:
013-12 79 86
E-post:
rtp.ostergotland@fontanen.org
Hemsida:
www.rtp.se

Personskadeförbundet RTP är en medborgarrättsorganisation. Vi strävar efter att våra medlemmar ska ses som medborgare istället för patienter, och ha samma rättigheter och samma skyldigheter som alla andra i samhället.

PRO Samorganisation

Öppettider:
Mån-fre 09.00-12.00
Telefon:
013-10 41 11
E-post:
linkoping.samorg@pro.se
Hemsida:
www.pro.se

Tillsammans ser vi till så att livet som pensionär blir bättre och roligare.

PRO Östergötland

Öppettider:
Mån-tors 09.00-14.00, Lunchstängt: 12.00 -13.00
Fre: 09.00-12.00
Telefon:
013-10 63 45
E-post:
info@ostergotland.pro.se
Hemsida:
www.pro.se

Tillsammans ser vi till så att livet som pensionär blir bättre och roligare.

Psoriasisföreningen i Linköping

Öppettider:
Mån och ons 13.00-18.00 fre 12.00-17.00
Telefon:
072-330 36 99
E-post:
pso.linkoping@fontanen.org
Hemsida:
www.psoriasisforbundet.se

PSO bedriver en egen behandlingsanläggning med UVB-ljus och bad.

Psoriasisförbundet Östergötland

Öppettider:
Enligt överenskommelse
Kontaktperson:
Monica Ericsson
Telefon:
072-520 32 52
E-post:
monica.L.ericsson@telia.com

Föreningens syfte är bla. att ekonomiskt stödja forskningen om psorisasis och att tillvarata psoriatikernas medicinska och sociala intressen i samhället.

RBU, rörelsehindrade barn & ungdomar

Öppettider:
Enligt överenskommelse
Telefon:
013-10 10 13
E-post:
ostergotland@rbu.se
Hemsida:
www.ostergotland.rbu.se

På RBU arbetar vi för ett rättvist samhälle där varje barn ska kunna uppnå sin fulla potential. Vi arbetar helt enkelt för rätten att varje individ ska kunna maximera sitt liv. Inte förrän det målet har uppnåtts kommer vi att känna oss nöjda.

Reumatikerföreningen i Linköping

Öppettider:

Mån-torsd 09.00-12.00
Telefon:
013-13 21 75
E-post:
reumatikerforeningen@fontanen.org
Hemsida:
www.linkoping.reumatikerforbundet.org

Reumatikerföreningen Linköping finns till för att ge stöd och råd i vardagen för dig med reumatisk sjukdom eller sjukdom i rörelseorganen. Vi har 750 medlemmar som har många aktiviteter tillsammans.

Reumatikerdistriktet Östergötland

Öppettider:
Mån-fre 08.30-12.30
Telefon:
013-12 68 55
E-post:
reumatikerdistriktet.ostergotland@fontanen.org
Hemsida:
www.ostergotland.reumatikerforbundet.org

Vårt mål är att alla reumatiker är fullt delaktiga och jämlika i samhället.

Reumatikerdistriktet  i Östergötland finns till för att ge stöd och råd i vardagen för dig med reumatisk sjukdom eller sjukdom i rörelseorganen.

Röda korset linköpingskretsen

Öppettider: 
Enligt överenskommelse
Telefon: 
013-13 14 40 (med vidare hänvisning)
E-post:
rklink@fontanen.org
Hemsida:
kommun.redcross.se/linkoping/om-oss/linkopings-rk-krets​​​​​​​

En av Svenska Röda Korsets kretsar i Linköping. Driver huvudsakligen verksamheten med rödakorsvärdar på Universitetssjukhuset i Linköping men även penninginsamling till katastrofhjälp genom bössor i butiker och insamlare.

SeniorNet Linköping

Telefon:

0705 - 31 46 73
E-post:
seniornet@fontanen.org
Hemsida:
linkoping.seniornet.se

Vi jobbar för att få ut den nya tekniken till så många seniorer som möjligt.

SRF LinköpingÖppettider:
Enligt överenskommelse, men du når alltid någon i styrelsen på vårt telefonnummer.
Telefon:
013-10 51 09
E-post:
srf@fontanen.org
Hemsida:
www.srfost.se/linkoping

SRF har slutit sig samman för att utifrån tanken om alla människors lika värde, hävda synskadades rätt till delaktighet och jämlikhet på alla områden samt skapa en social gemenskap så att alla kan leva ett aktivt och självständigt liv.


SPF Linköpingskretsen


Hemsida:
www.spfseniorerna.se

SPF Seniorerna gör skillnad!
Vi jobbar hårt för att förbättra och göra en skillnad för de äldre i samhället. Här är några exempel på vad vi har fått igenom:

  • Sänkt skatt för pensionärer
  • Höjt bostadstillägg
  • Bättre mat i äldreomsorgen

Strokeföreningen i Linköping
Telefon:

070-267 20 54 (Lena fix Ehrencrona ordförande)
E-post:
styrelsen@strokelinkoping.se
Hemsida:
www.strokelinkoping.se

Strokeföreningen i Linköping jobbar för att samla dem som fått stroke, närstående och andra personer som är intresserade av föreningens verksamhet.
Verka för utvecklingsarbete och forskning samt utbildningsinsatser och sprida kunskap om stroke.

Strokeföreningen i Östergötland
Öppettider:
Enligt överenskommelse. Gemensamt kansli med Linköpings strokeförening.
Kontaktperson:
Jörgen Eriksson
Telefon:
072-321 49 35
E-post:
stroke.ostergotland@fontanen.org
Hemsida:
​​​​​​​www.strokeostergotland.se​​​​​​​

Länsavdelningen satsar särskilt tillsammans med andra handikapporganisationer att förbättra livssituationen för personer i yrkesverksam ålder med neuroligsk sjukdom.

Östergötlands dövas förening
Kontaktperson:

E-post:
odl.linkoping@fontanen.org
Hemsida: