Ge aldrig upp

Pris:
150 kr
Antal:
Boken är skriven i första hand för att du som är drabbad av stroke och dina anhöriga ska få praktisk nytta av den i din egen rehabilitering.

Jag skriver, med utgångspunkt från patientperspektivet, hur min rehabilitering gått till och ger ett stort antal matnyttiga tips och för resonemang som andra kan ha god hjälp av.
Jag framför tankar och ger tips/råd till de som i olika sammanhang hjälper de drabbade ex fysioterapeuter, arbetsterapeuter, personal inom hemtjänsten etc. Även politiker inom regioner/landsting och kommuner kan ha nytta av den inför beslut avseende strokerehabilitering.

”Torvald Engvalls bok är ett välkommet och personligt bevis för att intensiv träning kan ge resultat även flera år efter insjuknandet”. Citat ur förord: Överläkare Marie Lindgren Rehabiliteringsmedicinska kliniken, US, Linköping.