Vi har öppet och all service är igång!

Helgria vardagar har receptionen öppen 08.00-12.00.

Upprop från en av våra hyresgäster!

På grund av Coronavirusets spridning har i princip alla möten och aktiviteter ställts in på Fontänen vilket försätter föreningshuset i en mycket svår ekonomisk situation. Det skulle kunna bli så att de måste säga upp personal, inte kunna erbjuda samma utbud och tjänster och bli tvungna att höja hyrorna vilket skulle vara ett hårt slag för oss föreningar. Och blir det ännu värre, att de måste slå igen – vart tar vi vägen då?
 
Vi, Linköpings Parasportförening, har kommit fram till att vi låter våra bokningar ligga kvar trots att all aktivitet har pausats. 
Nu utmanar vi er andra föreningar att göra likadant – häng på och hjälp oss att stötta Fontänen!

Utmaningen antagen av...

loading...

Samt.....  Visionärerna  -  Föreningen Garbo  -  Epilepsi Linköping  -  Lättgympa (enskild grupp)  -  SPF Roxen  -  Spiran  -  PRO Samorganisation  -  Linköpings Soroptimistklubb  -  SPF gripen  -  PRO Centrum  -  PRO vasastaden  -  STRoke link  -  Glaukom Öst  -  Downsföreningen Öst

Stort tack till er alla

1984 - 36 år av Idéburet Föreningshus!

Busstrafikinformation

Lite information som kommit in till Östgötatrafiken kring pågående byggnation vid P- huset Akilles. Sedan byggnationen på Akilles påbörjades beviljade Linköpings kommun byggherren att stänga hållplats Barnhemsgatan som tillgodoser verksamheter och boende med hållplats. Resande på linje 3 och 13 har istället hänvisats till Borggården som närmaste hållplats. Nu har Linköpings kommun beslutat att låta Storgatan övergå att bli ”sommargågata” i år också, något som innebär att även Borggården och Stora torget ej kommer kunna trafikeras med busstrafiken. Som ett led i de beslutet har en tillfällig hållplats för Barnhemsgatan placerad på Storgatan i höjd med Föreningshuset Fontänen iordningställts. Denna kommer att tas i bruk den 15 juni och gälla tillsvidare. Enligt uppgift uppfyller den inte alla kraven på tillgänglighet med sinusplattor och kontrastmarkeringar men är i övrigt utformad med plattform och ramp. Om ni bedömer att denna information kan underlätta för resenärer till era verksamheter som på ex. Föreningshuset Fontänen så får ni gärna sprida informationen vidare ut i respektive organisation.