Vi har öppet och all service är igång!

Aktuella Öppettider

Måndag - Fredag 08.00-12.00

Vi hoppas att snart kunna återgå till vanliga tider

påskhelgen 9 -13 april
har vi stängt!

Utmaningen antagen av

Linköpings Parasportförening  -  Neuro Linköping  -  Visionärerna  -  
Funktionsrätt Linköping  -  Reumatikerföreningen  -  Föreningen Garbo  -  Senioruniversitetet  -  Neuro Öst  -  Epilepsi Linköping  -  Parasport Öst  -  Lättgympa (enskild grupp)  -  HjärtLung Linköping  -  SPF Roxen  -  Spiran  -  SPF Filbyter  -  PRO Sam  -  Funktionsrätt Östergötland  -  Linköpings Soroptimistklubb  -  PRO Centrum...

1984 - 36 år av Idéburet Föreningshus!