1984 - 35 år av Idéburet Föreningshus

Måndag-Fredag
08.00-12.00
T.o.m. 16/8

Alla "nyheter" som är kalenderstyrda - då vi vet datum - hamnar i kalendern, inte i detta flöde som du läser just nu. 

Fredag den 9 november kommer våning 2 och 3 i hus A vara strömlöst pga byte av EL-undercentraler. Arbetet beräknas vara klart under förmiddagen, men vi kan inte garantera detta. 

nyhetsarkiv

kalender