Vi har öppet och all service är igång!

vardagar har receptionen öppen 08.00-12.00.

Stort tack till er alla som stöttas oss under våren och över sommaren!

loading...

Samt.....  Visionärerna  -  Föreningen Garbo  -  Epilepsi Linköping  -  Lättgympa (enskild grupp)  -  SPF Roxen  -  Spiran  -  PRO Samorganisation  -  Linköpings Soroptimistklubb  -  SPF gripen  -  PRO Centrum  -  PRO vasastaden  -  STRoke link  -  Glaukom Öst  -  Downsföreningen Öst

1984 - 36 år av Idéburet Föreningshus!