Idéburet förenings-
hus sedan 1984!

Fredag den 9 november kommer våning 2 och 3 i hus A vara strömlöst pga byte av EL-undercentraler. Arbetet beräknas vara klart under förmiddagen, men vi kan inte garantera detta. 

nyhetsarkiv

kalender