Kontakta oss

Telefon & SMS

Telefon 013 - 10 17 19
SMS 070 - 903 294 386

Öppettider

Måndag - torsdag 08.00-18.30
Fredagar  09.00 - 12.00

Allmänna frågor

info@fontanen.se

Akut

Vid akuta problem när vi har stängt, sänd ett sms som ni inleder med Akut och sedan ert meddelande, skicka detta till:
070 - 903 294 386

Plats

Västra vägen 32
582 28 Linköping

Parkera & Åka Buss

Bilparkering - P-huset Akilles 50m
Busshållplatser - Länsstyrelsen 
och Barnhemsgatan

Sociala medier

Facebook
Instagram

Bank & org.nr

Bankgiro: 5305-1884
Organisationsnr: 822002-7737
Swish: 123-296 11 00 (ej för fakturabet)


Vårt härliga team som hjälper er

Patrik

Driftchef

Susanne

Ekonomi

Isabella 

Webbdesign

Peter

Layout

Alexandra

Receptionist 

Jennie

Administratör

Anna - Karin

Husmor

Jonas

Vaktmästare

Sandra

Receptionist

Stefan

Teknik & IT

Hedija

Miljövård

Marina

Husmor & Konferens


Vår historia

Fontänens historia börjar på sätt och vis redan den 1 oktober 1915 när Brandstationen på Västra vägen invigdes. Det var detta år som brandkåren i Linköping fick sina första automobiler och kunde, efter en flerårig väntan, flytta in i de nybyggda moderna lokaler som uppförts för deras räkning på Västra vägen.

Själva brandstationen inrymdes i huskroppen som vetter mot Västra vägen. Här fanns vagnhallen, från början utrustad med både hästvagnar och automobiler, telefonväxeln, snickeriet, smedjan, logement för soldaterna m.m.

​Byggnaden mot Storgatan bestod av lägenheter för brandchefen (sju rum och kök) och de andra fast boende på stationen. Denna byggnad förbinds med brandstationen via en överbyggnad på våning 2. Den tredje byggnaden innehöll gymnastiksal och garage och uppfördes senare, först på 1940-talet.

Statistik visar att brandkåren år 1915 ryckte ut totalt fjorton gånger. Det var vid denna tid inte heller ovanligt att byggnaderna hade hunnit brinna ned helt och hållet innan brandkåren kommit på plats och kunnat påbörja släckningsarbetet, vilket på vintrarna dessutom innebar att man ibland var tvungen att tina upp vattenledningarna för att få fram vatten att släcka branden.

​Den gemene brandsoldaten som 1915 flyttade in på brandstationen hade en årslön på ca 1 200 kr, samt fri bostad och värme. Brandkåren disponerade dessutom ett antal odlingslotter belägna på grönområdet mittemot brandstationen (där Länsstyrelsen idag har sina lokaler) där de anställda hade möjlighet att odla förnödenheter till sina hushåll.

På 1970-talet fann brandkåren lokalerna på Västra vägen för trånga och omoderna, vilket ledde till att man 1977 flyttade till den nya stationen belägen vid Stångebro. Nu uppkom frågan om vad de gamla lokalerna skulle användas till.

​Kommunens fullmäktigeledamoten Per-Erik Utter skrev 1976 en motion till kommunstyrelsen och påtalat behovet av ett särskilt föreningshus för handikapp- och pensionärsföreningarna.

Efter år av uppvaktningar, utredningar och beslut stod det 1983 klart att föreningarna fick disponera två av de tre huskropparna. Hösten 1983 flyttade de första föreningarna in och i början av 1984 så fanns det 12 föreningar och verksamheten var officiellt igång.

​Sedan 1994 drivs föreningshuset av den ideella "hyresgästföreningen" Fontänen som fått i uppdrag av Linköpings Kommun att fortsätta driften och utvecklingen av Fontänen. Sedan 1997 disponerar vi även den tredje huskroppen och antalet föreningar har fram till idag vuxit till över 50 stycken!

2023 har huset fungerat som en samlingsplats för föreningslivet i 39 år!


Våra
hyresgäster

Idag har över 50 föreningar sin fasta
adress i huset. 

Astma och allergiföreningen Linköping

Vi i Linköping arbetar för att människor med allergiska sjukdomar ska kunna fungera som likvärdiga medlemmar i samhället.

Attention Östergötland

Attention är en förening som jobbar för personer med NPF, Neuropsykiatriska Funktionsnedsättningar, samt anhöriga till dessa och yrkesverksamma inom området.

Bröstcancerföreningen
Moa-Lina i Östergötland

Ingen ska vara ensam i sin utredning om eventuell bröstcancer, behandlingar av bröstcancer och i efterföljande rehabilitering och tiden därefter. Moa-Lina finns för att ge bröstcancerdrabbade både stöd, tröst och information.

Celiakiföreningen Östergötland

Målet är att alla personer med diagnoserna celiaki (glutenintolerans), laktosintolerans samt mjölk- och sojaproteinallergi ska kunna må bra.

DHR Linköping

  • Telefon: 013-14 88 99, 013-14 88 58

DHR grundar sitt arbete på alla människors lika värde. Målet är full delaktighet och jämlikhet.

DHR Östergötland

DHR grundar sitt arbete på alla människors lika värde. Målet är full delaktighet och jämlikhet.

Dis Filbyter

Släktforskningsförening inom Östergötland och södra Södermanland

Diabetesföreningen Linköping

Vi är en intresseorganisation som arbetar för bättre medicinska, sociala och ekonomiska villkor för människor med diabetes.

Mycket har förbättrats för människor med diabetes på senare år men det återstår en hel del att göra.

Dövas förening Linköping

Döva som träffas som är bosatta i Östergötland, men också de som är hörande eller hörelseskadade som kan teckenspråk eller är intresserad av att umgås med de som använder teckenspråk är välkomna. 

Epilepsiföreningen Östergötland

Epilepsiföreningen är en intresseorganisation för personer med epilepsi, deras anhöriga och personer som kommer i kontakt med epilepsi genom skolan, arbetet, sjukvården eller som vill stötta oss i vårt arbete.

FN Föreningen

Linköpings FN-förening är en del av den svenska FN-rörelsen och knuten till Svenska FN-förbundet. Föreningen är partipolitiskt och religiöst obunden. 

FUB Linköping

FUB arbetar för att personer med utvecklingsstörning ska kunna leva ett gott liv.

Funktionsrätt Linköping

Funktionsrätt Linköping är ett samarbetsorgan för ett flertal handikappföreningar.

Vår uppgift är att verka för att gemensamma och övergripande tillgänglighetsfrågor tas tillvara inom Linköpings kommun.

Funktionsrätt Östergötland

Funktionsrätt Östergötlands uppdrag är: "Att arbeta för ett samhälle där en funktionsnedsättning eller en kronisk sjukdom inte är ett hinder för att leva ett bra liv."

HRF Linköping

Föreningen arbetar för ett hörselsmart samhälle. Det gör vi bland annat genom att ge råd och stöd, sprida information och anordna tillgängliga aktiviteter

Hjärt-och Lungsjukas förening i Linköping

Föreningen arbetar för att hjärt- och lungsjuka ska få en bra sjukvård och rehabilitering samt att förbättra livsvillkoren för denna grupp.

Hjärt- och Lungsjukas förening i Östergötland

Föreningen arbetar för att hjärt- och lungsjuka ska få en bra sjukvård och rehabilitering samt att förbättra livsvillkoren för denna grupp.

IFS Trappan

Intresseföreningen för schizofreni och andra psykotiska tillstånd 

IKF, Internationella kvinnoföreningen

Internationella Kvinnoföreningen i Linköping - IKF är en förening för alla kvinnor oavsett ålder, nationalitet och religionstillhörighet.

ILCO,
Tarm-uro och stomiförbundet

ILCO ger personligt stöd genom besök och kontakter för nyopererade och sina medlemmar.

Parasport Linköping

Vi är ofta ute "på fältet" så boka gärna en tid om du vill träffa oss! 

Vår målsättning är att erbjuda träning till alla oavsett funktionsnedsättning, ålder, kön eller vilken nivå man önskar idrotta på.

Parasport Östergötland

Parasport Östergötland vill, i samverkan med föreningarna, skapa möjligheter för personer med funktionsnedsättning att bedriva idrott både som motion och på elitnivå.

Linköpings koloniträdgårdar

Upplev naturens skönhet, Koloniträdgårdar är varierande & vackra grönområden nära staden.

Lions Club Linköping Valla

Syfte är att hjälpa till där hjälp behövs lokalt, nationellt och internationellt.

Magtarmföreningen Östergötland

Föreningen verkar för att personer med mag-tarmsjukdomar ska kunna leva ett bra liv och få den hjälp och det stöd man behöver på grund av sin sjukdom.

Neuroförbundet i Linköping

Vår uppgift är att ge stöd och företräda människor med neurologiska diagnoser och sjukdomstillstånd samt närstående.

Nova Huset

Föreningen mot sexuellt våld. Vem som helst kan bli utsatt för sexuella övergrepp, och därför är det för oss en självklarhet att kunna erbjuda stöd till dig, vem du än är.

Vi erbjuder även stöd och råd till dig som är anhörig.

Personskadeförbundet i Linköping

Hemsida: www.rtp.se

E-post: rtp.linkoping@fontanen.org

Telefon: 013-12 79 86

Personskadeförbundet RTP är en medborgarrättsorganisation. Vi strävar efter att våra medlemmar ska ses som medborgare istället för patienter, och ha samma rättigheter och samma skyldigheter som alla andra i samhället.

Personskadeförbundet i Östergötland

Personskadeförbundet RTP är en medborgarrättsorganisation. Vi strävar efter att våra medlemmar ska ses som medborgare istället för patienter, och ha samma rättigheter och samma skyldigheter som alla andra i samhället.

Prostatacancerföreningen i Östergötland

PCF Öst verkar för ökad kunskap om prostatacancer och bedriver stödverksamhet för drabbade och närstående samt väcker opinion för en bättre vård som ska bidra till högre livskvalitet.

PRO  Linköping Centrum

Vi är en vital förening med ca 325 medlemmar, som tillsammans skapar en mötesplats för gemenskap, personlig utveckling och hälsa.

PRO Samorganisation

Tillsammans ser vi till så att livet som pensionär blir bättre och roligare.

PRO Östergötland

Tillsammans ser vi till så att livet som pensionär blir bättre och roligare.

Psoriasisföreningen Linköping

PSO bedriver en egen behandlingsanläggning med UVB-ljus och bad.

Psoriasisförbundet Östergötland

Föreningens syfte är bla. att ekonomiskt stödja forskningen om psorisasis och att tillvarata psoriatikernas medicinska och sociala intressen i samhället.

RBU, rörelsehindrade barn & ungdomar

På RBU arbetar vi för ett rättvist samhälle där varje barn ska kunna uppnå sin fulla potential. Vi arbetar helt enkelt för rätten att varje individ ska kunna maximera sitt liv. Inte förrän det målet har uppnåtts kommer vi att känna oss nöjda.

Reumatikerföreningen i Linköping

Reumatikerföreningen Linköping finns till för att ge stöd och råd i vardagen för dig med reumatisk sjukdom eller sjukdom i rörelseorganen. Vi har 600 medlemmar som har många aktiviteter tillsammans.

Reumatikerdistriktet Östergötland

Vårt mål är att alla reumatiker är fullt delaktiga och jämlika i samhället.

Reumatikerdistriktet i Östergötland finns till för att ge stöd och råd i vardagen för dig med reumatisk sjukdom eller sjukdom i rörelseorganen.

Röda korset Linköpingskretsen

En av Svenska Röda Korsets kretsar i Linköping. Driver huvudsakligen verksamheten med rödakorsvärdar på Universitetssjukhuset i Linköping men även penninginsamling till katastrofhjälp genom bössor i butiker och insamlare.

SeniorNet Linköping

Vi jobbar för att få ut den nya tekniken till så många seniorer som möjligt.

SPF Eklandet

Vi är en förening i det mindre formatet som sätter närhet, gemenskap och glädje i främsta rummet. Vi vill att du som medlem personligen ska känna dig delaktig, att vi ska lära känna varandra och ha trevligt tillsammans. Hälsa och motion, sång och musik, natur och kultur är sådant som får oss att må bra och känna livskvalitet och är därför viktiga inslag i vårt program.

SPF Brasken

SPF Seniorerna arbetar för att Dina intressen som senior skall beaktas. Prioriterade frågor är: äldres ekonomi (såsom pensioner och skatter), vård och omsorg, boende, inflytande och rätt att arbeta.

SPF Filbyter

SPF-Filbyter är en aktiv förening med många verksamheter som passar oss seniorer. Förutom motion, både fysisk och mental, ger våra arrangemang kamratskap och trevlig samvaro. Alla SPF-medlemmar är varmt välkomna till Filbyters träffar och aktiviteter.

SPF Linköpingskretsen

SPF Seniorerna gör skillnad!

Vi jobbar hårt för att förbättra och göra en skillnad för de äldre i samhället. Här är några exempel på vad vi har fått igenom:

  • Sänkt skatt för pensionärer
  • Höjt bostadstillägg
  • Bättre mat i äldreomsorgen

SPF Gripen

SPF Seniorerna Gripen arbetar bl.a. för: att: ta tillvara pensionärernas sociala och ekonomiska intressen att: lämna information i samhällsfrågor som berör pensionärer att: främja studier och annan kulturell verksamhet att: främja åtgärder för friskvård och motion att: öka gemenskapen pensionärer emellan

SRF Linköping

SRF har slutit sig samman för att utifrån tanken om alla människors lika värde, hävda synskadades rätt till delaktighet och jämlikhet på alla områden samt skapa en social gemenskap så att alla kan leva ett aktivt och självständigt liv.

SPF Roxen Stångå

SPF Seniorerna arbetar för att Dina intressen som pensionär skall beaktas.

Det gäller bland annat pensioner, skatter och tillgång på vård och omsorg.

SPF Vreta Kloster

SPF Seniorerna Vreta kloster är den näst yngsta av tio föreningar i Linköpingskretsen. Vi startade hösten 2003 och har i dag (2022-01-01) 355 medlemmar, bosatta i Berg och Ljungsbro med omgivningar.

Strokeföreningen i Linköping

Strokeföreningen i Linköping jobbar för att samla dem som fått stroke, närstående och andra personer som är intresserade av föreningens verksamhet.

Verka för utvecklingsarbete och forskning samt utbildningsinsatser och sprida kunskap om stroke.

Stroke Östergötland

Länsavdelningen satsar särskilt tillsammans med andra handikapporganisationer att förbättra livssituationen för personer i yrkesverksam ålder med neuroligsk sjukdom.

Tinnis.nu

För oss är det viktigt att bevara Tinnerbäcksbadet och se alla fina möjligheter som kan göras där, men om vårt Tinnisområde med badsjön radikalt förminskas eller försvinnner så försvinner också en stor del av Linköping, en unik badplats som många tillbringat sina somrar på.