Disgen 2023 - Grundkurs

Grundkurs i Disgen 2023. Spiralbundet kompendium på 108 sidor.

Kursboken har tagits fram av DIS-Filbyter med Bertil Lindqvist som författare.

Kompendiet för Disgen 2023 går på ett systematiskt och pedagogiskt sätt igenom alla stegen i registreringen av släktforskardata. Alltifrån skapande av ny datamapp för de data man vill registrera och presentera till registrering och hantering av källor respektive orter och platser, två viktiga delar som Disgen har kraftfulla rutiner för.

Disgen har ett stort antal notistyper som kopplas till levnadsbeskrivningen av en person, alla dessa notistyper tas upp i kompendiet. Likaså finns kapitel för hur flaggor hanteras, hur sökrutinerna fungerar och hur man genomför de inbyggda kontroller som finns i programmet. Kompendiet tar även upp hur foton hanteras och hur man skapar html-filer. Ett kapitel ägnas åt Disgens kartfunktion, hur personers förflyttningar kan kopplas till en kartbild och hur historiska kartor kan användas.

Säkerhetskopior av kursbokens databas hittar du här

De 33 avsnitten innehåller bla följande;

  • Lära dig att skapa en ny datamapp för kursen, registrera första person, föräldrar, ort, dop och faddrar. Skapa säkerhetskopia och avsluta Disgen.
  • Registrera gifte, barn och källor.
  • Redigera källor, registrera död, barn till ogifta, koppla partner, skriva textnotiser.
  • Registrera fosterbarn och adoptivbarn.
  • Kontrollera notiser, skapa flaggor, ytterligare registreringar.
  • Inställningar, lägga in foton, registrera en ny familj.
  • Redigera flaggor, sök, an- och stamtavla eget fönster, konvertera till Disgenorter.
  • Utskrifter, registrera utländska orter.
  • Göra Disbyt-utdrag, söka i Disbyt, Dispos, gemensamma anor/ättlingar
305,00 kr