Patientglasögon, proffs och lekmän är bäst vid träning efter stroke!!

Boken riktar sig till strokepatienter, deras anhöriga, yrkespersonal, studerande och frivilliga som hjälper till vid träning.

Innehåll: Patienten alltid i centrum. Väl fungerande kommunikation mellan patient, proffs och frivilliga. Samtal skapar träningsglädje. Patientglasögon tas tillvara. Gott om matnyttiga träningsråd.

"Torvald har verklig talang att inse vad som är viktigt vid rehabilitering. Typiskt för honom också är att han har en uttalad vilja att hjälpa och inspirera andra.

Eva Lilliecreutz,specialist inom neurologisk fysioterapi, Universitetssjukhuset i Linköping.

"Att Torvald lyfter fram värdet av anhörigas, vänners och frivilligorganisationers insatser anser jag som värdefullt och banbrytande".

Conny Bergqvist, Leg Fysioterapeut, Högre Funktion,Linköping.

"En bok som andas inspiration och framtidstro".

Magnus Högberg, Leg. Sjukgymnast, primärvården i Västerås.

135,00 kr