Tolka rätt - Fördjupning

"Tolka rätt! Fördjupning" är en komplettering
till handledning i tolkning av gamla handskrifter -
"Tolka rätt!".

Den innehåller flera svårtolkade bokstäver,
siffror och ordningstal (såväl romerska som
arabiska), cirka 90 latinska ord samt 23 svårare
eller speciella texter.
Till alla texter finns källreferenser till såväl
ArkivDigital som till SVAR (där det finns).

180,00 kr