Tolka rätt

En handledning som innehåller det mesta du
behöver kunna för att tolka gamla handskrifter:

- Lite grundläggande om paleografi.
- All bokstäver från A –Ö, kombinationerna
<ss>, <sk>, <st>, <ft> och <fft>. Bokstäverna
presenteras i ord där de förekommer.
- Avstavningar, förkortningar mm
- Gamla mynt och mått.
- Fullständig tolkning med kommentarer av
71 texter av varierande svårighetsgrad.

Texterna är hämtade från kyrkböcker,
generalmönsterrullor, sockenstämmoproto-
koll, speciella händelser, bouppteckningar,
domböcker mm
- Källhänvisningar i ArkivDigital till alla
texter. Även till SVAR där sådan finns.

280,00 kr