Patientglasögon, proffs och lekmän är bäst vid träning efter stroke!!

Boken riktar sig till strokepatienter, deras anhöriga, yrkespersonal, studerande och frivilliga som hjälper till vid träning.

Innehåll: Patienten alltid i centrum. Väl fungerande kommunikation mellan patient, proffs och frivilliga. Samtal skapar träningsglädje. Patientglasögon tas tillvara. Gott om matnyttiga träningsråd.

"Torvald har verklig talang att inse vad som är viktigt vid rehabilitering. Typiskt för honom också är att han har en uttalad vilja att hjälpa och inspirera andra.

Eva Lilliecreutz,specialist inom neurologisk fysioterapi, Universitetssjukhuset i Linköping.

"Att Torvald lyfter fram värdet av anhörigas, vänners och frivilligorganisationers insatser anser jag som värdefullt och banbrytande".

Conny Bergqvist, Leg Fysioterapeut, Högre Funktion,Linköping.

"En bok som andas inspiration och framtidstro".

Magnus Högberg, Leg. Sjukgymnast, primärvården i Västerås.

  • Pris 135 kr+ frakt

Torvalds tidigare böcker

Ge aldrig upp!

Träning efter stroke, Är namnet på en bok som tar upp rehabilitering efter stroke.

Den är skriven av mig Torvald Engvall, Vikingstad, som för drygt tio år sedan fick en stor hjärnblödning.

Jag skriver med utgångspunkt från patientperspektivet, hur min rehabilitering har gått till. Du som läsare kan ta del av ett stort antal matnyttiga tips.

Jag vänder mig till dig som är drabbad, anhörig, vän eller som yrkesperson.

Även politiker på olika nivåer kan ha nytta av boken inför beslut om stroke-rehabilitering.

"Torvald Engvalls bok är ett välkommet och personligt bevis för att intensiv träning kan ge resultat även flera år efter insjuknandet."

Citat ur förord: Överläkare Marie Lindgren Rehabiliteringsmedicinska kliniken ,Us, Linköping

  • Pris på boken är 150 kr + frakt.

Lilla Inspirationsboken

I boken läser du om vad som inspirerat 14 personer, som författaren intervjuat.

De är i åldrarna 16-90 år. Dessutom ges exempel på vad som inspirerat några kända personer.

  • Pris på boken är 100 kr+frakt

Beställning